خداوند علم و شمشیر MOBI ☆

خداوند علم و شمشیر Best Book, خداوند علم و شمشیر author رودلف ژایگر This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book خداوند علم و شمشیر, essay by رودلف ژایگر Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you ❮Reading❯ ➵ Fisica 1 - Principios y Problemas ➭ Author Paul W. Zitzewitz – 9facts.co.uk خداوند علم و شمشیر author رودلف ژایگر This is very good and becomes the main topic to read ❮Read❯ ➵ The Beautiful Disruption ➸ Author G.G. Renee Hill – 9facts.co.uk the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book خداوند علم و شمشیر ➶ [Read] ➲ Games Rednecks Play By Jeff Foxworthy ➾ – 9facts.co.uk essay by رودلف ژایگر Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you


10 thoughts on “خداوند علم و شمشیر

 1. peiman-mir5 rezakhani peiman-mir5 rezakhani says:

  ‎دوستانِ گرانقدر، در آغاز باید بگویم که احتمالاً نویسنده ای به نامِ «رودلف ژایگر» وجودِ خارجی نداشته و ندارد... و این خزعبلات و چرت و پرت ها نوشتهٔ عربپرستانِ بی خرد و تحریفگر میباشد
  ‎در این چرت و پرت نامه بارها و بارها از دانشِ پزشکیِ «علی بن ابی طالبِ تازی»، سخن رفته است
  ‎عزیزانم، اگر «علی» دانشِ پزشکی داشت، همسرش «فاطمه» هفته ها از رحم و آلت تناسلیش چرک و خون، بیرون نمی آمد و از درد زمین را گاز نمیگرفت... فاطمه به اندازه ای رحم و بدنش عفونت داشت و چرک کرده بود که بچه های ده ساله همچون اسماعیل، لباسِ چرکی او را عوض میکردند و بویِ کثافت و عفونت، خانه را برداشته بود و علی به خانه نمیرفت... فاطمه در تنهایی روزها درد کشید و پس از تحملِ دردِ بسیارِ از دنیا رفت
  ‎اگر علی این تازیِ بی دانش، دانشِ پزشکی داشت، «محمّد» پیامبر او، از دردی که داشت، سرش را در کوچه به رویِ زمین نمیکشید... اگر علی دانش داشت میفهمید که محمد علاوه بر خوردنِ گوشتِ مسموم، آب آلودهِ به مدفوعِ شتر را نوشیده و در حالِ مرگ است
  ‎اگر علی دانش داشت، هیچگاه دست به شمشیر نمیبرد و سرِ انسانهایِ بی گناه را قطع نمیکرد
  ‎اگر «علیِ تازی» خرد و دانش داشت، «محمّد» بارها به «سلمانِ فارسی» اصرار و خواهش نمیکرد که تو را بخدا به علی سوادِ خواندن و نوشتن بیاموز که این علی آبرویِ من را برده است
  ‎اگر علی دانش داشت، دستور به سوزاندنِ کتابهایِ اهلِ دانش و کتبِ ایرانیانِ اندیشمند در خراسان و خوزستان و ری و بغداد را صادر نمیکرد
  ‎در این کتاب آمده «علی» گفته است که: نقره را در آب بیاندازید و شفا بخش است.. و پزشکانِ گندی شاپور فهمیده اند که «علی» راست گفته و نقره خاصیت ضدِ عفونی کنندگی دارد!!... و پزشکان گندی شاپور سوالاتِ پزشکی خود را از این تازیِ بیابانی میپرسیدند... شما ببینید چرت و پرت گفتن را تا به کجا رسانده اند این بی شرم هایِ کثیف
  ‎عزیزانِ من و دوستانِ خردگرا، این تازی هایِ بیابانی و بیشعور، اصلاً تفاوت طلا و نقره را نمیدانستند... در تمامِ کتبِ تاریخی آمده است که زمانی که از ایران غنیمت میبردند، این احمق ها چندین طلا را با یک نقره تعویض میکردند و میگفتند آن که سفیدتر است، قشنگ تر و بهتر است.. و بر سرِ تصاحب نقره به رویِ هم شمشیر میکشیدند تا طلا به آنها نرسد... و به جایِ طلا، نقره را به غنیمت ببرند
  ‎این بیابانی ها نقره نمیدانستند چیست، چه برسد به اینکه خاصیتِ نقره را بدانند
  ‎تمامِ پزشکانِ نامی، چه ایرانی و چه مصری و چه یونانی، هرآنکه در گندی شاپور مشغول به کار و یا آموزش بود، با ورودِ این وحشی هایِ بیابانی، یا کشته شدند و یا از ایران گریختند... کدام پزشک در گندی شاپور مانده بود که از نظریاتِ این علیِ شمشیر به دستِ و کوتوله قامت و خونریز، بهره مند شود!!!؟ مگر این بیابانی ها گندی شاپوری باقی گذاشتند؟!!؟
  ‎دوستانِ خردگرا، بدانید که این بیابانی ها، از کودکی آموزش دیده اند، تا همیشه شمشیری به دست داشته باشند. استدلال یک تازیِ مسلمان همچون علی، برایِ تعریفِ هویتِ مکتبش، بریدنِ سر و دستِ انسانها میباشد، نه خوراندنِ مطلبی و
  ‎دانشی به سرِ انسانها و گذاردنِ قلم به دستِ آنها.... علی نمیگوید قلمهایتان را بتراشید و بی اندیشید و بنویسید، بلکه میگوید شمشیرهایتان را هر روز تیزتر از روزِ قبل کرده و در مُشت بفشارید.. بعد از چنین موجودی انتظارِ دانش دارید!؟ بارها گفته ام که هیچ شمشیر و خنجری برایِ نوازشِ جانِ انسانها تراشیده نمیشود.. کمری که خنجری به خویش می آویزد، جز به دریدنِ قلبِ انسانها نمی اندیشد و کاری به دانش و انسانیت نخواهد داشت
  ‎خلاصه آنکه تُف به رویِ این موجوداتِ تحریف کننده و بیخرد، که اینچنین بی شرمانه، از یک بیابانیِ شمشیر کش و خونریز و بیسواد، یک دانشمند ساخته اند... اگر علیِ تازی، بلا نسبت، دانشمند بوده است، پس «محمد بن زکریایِ رازی» بزرگوار و خردمند چیست؟ .. پس «خیام» چیست!؟
  ‎درود بر دانشمندان و پزشکانِ بزرگ تاریخِ این سرزمین، همچون «برزویه» بزرگ و «محمّد پسر زکریا»... یادشان گرامی باد
  ‎عزیزان و نورِ چشمانم، هر مکتبی که در پشتِ خویش، شمشیری را پنهان کرده است، هیچگاه مجالی برایِ اندیشیدن و دانش، فهم نخواهدکرد
  ---------------------------------------------
  ‎امیدوارم این ریویو برایِ شما فرزندانِ خردگرایِ ایران زمین، مفید بوده باشه
  ‎«پیروز باشید و ایرانی»


 2. Arash Arash says:

  از اسم کتاب شک کردم که ارزش خواندن نداره ولی تا یک سوم کتاب رو خواندم بعد مطمئن شدم که ارزش خواندن نداشت.


 3. Shahab Shahab says:

  کتاب در ۲۷۱ صفحه به زندگی امیرالمومنین از زمان خلیفه دوم تا شهادت میپردازه
  بخش های مختلف کتاب عموما یکدستی ندارند و بعضی قستمها طویل و باقی خیلی مختصر نوشته شده
  ماجراهای مهم اون دوران نظیر قتل عمر ابن الخطاب ، قتل عثمان، خلافت امام علی، شیوه حکومت ایشون و جنگ صفین و ماجرای حکمیت و در نهایت شهادت ایشون توسط یکی از خوارج در کتاب ذکر شده


 4. Seyed Mohammad Seyed Mohammad says:

  God of Knowledge and Sword by rodolf Juiger (my own translation of the title and the author's name). This book was originally written by a german researcher. Its about various aspects of the personality and characteristics of the ALI (the successor of prophet Mohammad ). The writer (as well as the reader of the book) are astonished by the broadness and deepness of ALI's knowledge in different fields of science. Many examples are given in the book, including various letters send from Jundi Shapour University (established in Sasanian era in Persia) asking him about various medical properties of metals for medical treatment. Also other aspects of ALI's personality are also discussed. I don't know the accurate translation of the title of this book.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *