Waiting for Death: A Diary ePUB ô Death: A eBook10 thoughts on “Waiting for Death: A Diary

  1. Meaghan Meaghan says:

    The diary of a middle aged Dutch Jewish man in Westerbork, the Nazi transit camp for Dutch Jews en route to the East Philip Mechanicus, a journalist by profession, deliberately recorded in detail all aspects of camp life, and his diary is one of the major sources for Westerbork.The camp sounds fairly okay, as Nazi camps go Food appears to have been fairly sufficient, for example, there was recreation, and families were allowed considerable contact with one another Mechanicus notes The great The diary of a middle aged Dutch Jewish man in Westerbork, the Nazi transit camp for Dutch Jews en route to the East Philip Mechanicus, a journalist by profession, deliberately recorded in detail all aspects of camp life, and his diary is one of the major sources for Westerbork.The camp sounds fairly okay, as Nazi camps go Food appears to have been fairly sufficient, for example, there was recreation, and families were allowed considerable contact with one another Mechanicus notes The great multitude live on as they did at home, in the midst of all their suffering They eat and drink and make love The food is frugal, the drink is ersatz, and the love is unnatural There is music Artists, usually dilettantes, exercise their talent Men and women play bridge together or skate Men and women go visiting, just as at home, and have tea with one another But there was the terrible overcrowding and resultant noise, filth and disease, and the ever present threat of being put on a transport to Poland Everyone knew that to be put on such a transport was bad, but no one seemed to realize that it was synonymous with death Mechanicus managed to remain in Westerbork for a year and a half, an extraordinarily long length of stay, but eventually he too was sent to Auschwitz and killed.The diary was difficult for me to read and took a long time, given its length I wish it had been broken up by the month There isn t even a demarcation for the year the entries for December 1943 and January 1944 are on the same page without any comment on the turning of the year, besides the change in dates I wish also that the introduction had providedinformation about Mechanicus I know from the diary that he had an Aryan ex wife and at least one child by her, but nothing whatsoever is said about his personal life in the intro.I learned a lot about Westerbork from this diary I would recommend it, especially for comparison with diaries from other camps and ghettos like Theresienstadt, Lodz, Vught, etc You might check out David Koker sAt the Edge of the Abyss A Concentration Camp Diary, 1943 1944or, if you can read Dutch, Helga Deen sDit is om nooit meer te vergeten dagboek en brieven van Helga Deen 1943


  2. Roma Roma says:

    Philip Mechanicus was an amazing person, able to observe and record what was going on around him Welk een weelde en geluk, dat ik zelfs nog schrijven kan, nog een penhouder bezit met goede inkt, over goed beschrijfbaar papier beschik En nochtans zit ik hier op een mesthoop En nochtans ben ik hier een gevangene Philip Mechanicus In d p t Westerbork, 23 okt 1943


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Waiting for Death: A Diary Philip Mechanicus, geboren inte Amsterdam, kreeg op zijn zeventiende jaar een werkkring bij de dagbladpers, waar hij zich tot een veelgelezen journalist wist op te werken Na bij enige Indische kranten werkzaam te zijn geweest was hij vanafaan Het Algemeen Handelsblad als redacteurbuitenland verbonden In dit blad verschenen zijn reisverslagen over Sovjet Rusland en Palestina, die gebundeld werden in Van sikkel en hamer en Een volk bouwt zijn huis Onmiddellijk na de bezetting moest hij de krant verlaten Opseptemberis hij, zonder Jodenster staande op het achterbalkon van een tram, verraden en gearresteerd Via de gevangenis aan de Amstelveenseweg werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort, waar hij ernstig is mishandeld Opnovember van datzelfde jaar werd hij naar het Durchgangslager Westerbork gevoerd en bij aankomst aldaar in het ziekenhuis opgenomen Opmaarttenslotte ging hij op transport naar Bergen Belsen en opoktober van dat jaar met een straftransport van honderdtwintig man naar Auschwitz Birkenau Daar is hij, met de anderen van deze groep, drie dagen na aankomst doodgeschoten In zijn dagboek heeft Mechanicus een verslag van dag tot dag van zijn verblijf in Westerbork gegeven, tegelijk observerend en betrokken bij het lot van zijn medegevangenen alsof ik als officieel reporter een schipbreuk versla , schrijft hij zelf Juist deze schijnbaar zich distanci rende en haast commentaarloze wijze van koel noteren maakt dit dagboek tot een der meest schrijnende documenten over het lot der Joden in de Tweede Wereldoorlog [Download] ✤ 101 By Amrita Jhaveri – 9facts.co.uk geboren inte Amsterdam [Download] ➵ Damn the School System--Full Speed Ahead! Author Vearl G McBride – 9facts.co.uk kreeg op zijn zeventiende jaar een werkkring bij de dagbladpers ❴Download❵ ➵ Impressionist Quartet Author Jeffrey Meyers – 9facts.co.uk waar hij zich tot een veelgelezen journalist wist op te werken Na bij enige Indische kranten werkzaam te zijn geweest was hij vanafaan Het Algemeen Handelsblad als redacteurbuitenland verbonden In dit blad verschenen zijn reisverslagen over Sovjet Rusland en Palestina ✭ [PDF] ✪ Does Anyone Like Mondays? By Eric D. Hart ✺ – 9facts.co.uk die gebundeld werden in Van sikkel en hamer en Een volk bouwt zijn huis Onmiddellijk na de bezetting moest hij de krant verlaten Opseptemberis hij [Epub] ➢ Primal Hunger (Guardians ➣ Valerie Twombly – 9facts.co.uk zonder Jodenster staande op het achterbalkon van een tram ☆ No Nudity, Weapons or Naked Flames PDF / Epub ✩ Author Donna Abela – 9facts.co.uk verraden en gearresteerd Via de gevangenis aan de Amstelveenseweg werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort ➛ [KINDLE] ❅ Peterkin Meets a Star By Emilie Boon ➥ – 9facts.co.uk waar hij ernstig is mishandeld Opnovember van datzelfde jaar werd hij naar het Durchgangslager Westerbork gevoerd en bij aankomst aldaar in het ziekenhuis opgenomen Opmaarttenslotte ging hij op transport naar Bergen Belsen en opoktober van dat jaar met een straftransport van honderdtwintig man naar Auschwitz Birkenau Daar is hij ✽ Angels Do Have Wings kindle Epub ❁ Author Helen Brooks – 9facts.co.uk met de anderen van deze groep [BOOKS] ✰ My Stepdad, The Professor ✺ Mila Loveline – 9facts.co.uk drie dagen na aankomst doodgeschoten In zijn dagboek heeft Mechanicus een verslag van dag tot dag van zijn verblijf in Westerbork gegeven [PDF / Epub] ☉ So Brilliantly Clever By Peter Graham – 9facts.co.uk tegelijk observerend en betrokken bij het lot van zijn medegevangenen alsof ik als officieel reporter een schipbreuk versla ➮ [Read] ➪ Enterprise Resource Planning By Alexis Leon ➺ – 9facts.co.uk schrijft hij zelf Juist deze schijnbaar zich distanci rende en haast commentaarloze wijze van koel noteren maakt dit dagboek tot een der meest schrijnende documenten over het lot der Joden in de Tweede Wereldoorlog