Het leven als tragikomedie Epub Þ Het leven Epub /


Het leven als tragikomedie Erg genoten van dit boek essay van Tim Fransen en zeker ook een goed instapboek voor een ieder die zich nader wil ontplooien in de filosofie Het boek is toegankelijk, humoristisch, maar tegelijkertijd worden verschillende filosofische stromingen belicht en becommentarieerd Juist deze mix maakt dit boek wat het is De algemene visie die in dit boek wordt gedeeld is dat juist omdat de mens tekort komt op vele aspecten lichamelijk is niet alles goed, mentaal worden we be nvloed door verschillend Erg genoten van dit boek essay van Tim Fransen en zeker ook een goed instapboek voor een ieder die zich nader wil ontplooien in de filosofie Het boek is toegankelijk, humoristisch, maar tegelijkertijd worden verschillende filosofische stromingen belicht en becommentarieerd Juist deze mix maakt dit boek wat het is De algemene visie die in dit boek wordt gedeeld is dat juist omdat de mens tekort komt op vele aspecten lichamelijk is niet alles goed, mentaal worden we be nvloed door verschillende biasses , we zijn goddeloos geworden , moeten we het leven met een relativerende humor bekijken En van hoe verder je kijkt, hoe komischer het wordt Leest lekker weg, maar dit boekje maakte me vooral benieuwd naar z n opvolger Fransens stijl is hier nog een beetje everything but the kitchen sink Hij moet duidelijk vooral z lf een hoop factoids kwijt die hij in z n systeem rond heeft zweven, meer dan dat het een intrinsiek gedreven tekst is Mooi dat ie er op deze manier toch een gerichte en aangenaam leesbare verkenning van heeft weten te maken, zonder pretentieus over te komen Dat is best een prestatie. In dit essay beschrijft Fransen de tragische dimensies van het mens zijn en de daarmee gepaard gaande kwetsbaarheden van mensen Hij pleit voor een verzoening hiermee, omdat een besef van tragiek volgens Fransen een diepere en intensere waardering van het leven mogelijk maakt en omdat wij in elkaars kwetsbaarheden in de ander een medemens kunnen herkennen Het essay mondt uit in een pleidooi voor een eerherstel van humor als middel om tegen alle doortrapte menselijke neigingen in de tragisch In dit essay beschrijft Fransen de tragische dimensies van het mens zijn en de daarmee gepaard gaande kwetsbaarheden van mensen Hij pleit voor een verzoening hiermee, omdat een besef van tragiek volgens Fransen een diepere en intensere waardering van het leven mogelijk maakt en omdat wij in elkaars kwetsbaarheden in de ander een medemens kunnen herkennen Het essay mondt uit in een pleidooi voor een eerherstel van humor als middel om tegen alle doortrapte menselijke neigingen in de tragische realiteit vooral ook van zichzelf onder ogen te zien zonder eraan onderdoor te gaan De inhoud is niet vernieuwend, voor wie enigszins bekend is met de filosofie n van Schopenhauer en Nietzsche Maar het essay is vlot geschreven en door de vele moppen en citaten vermakelijk Wel bevat het essay enkele merkwaardige onopgehelderde inconsistenties zo refereert Fransen zowel aan de dood van God als aan Goed en Kwaad Dit doet echter aan de kernboodschap niet af die Fransen bovendien op aangename wijze uitserveert P69 Daarom is de dood van God mogelijk de meest bepalende gebeurtenis in de menselijke beschaving Nadien houdt de wereld op een bedoeling te hebben Vanaf dat moment ontbreekt een ultieme rechtvaardiging voor ons lijden Met de dood van God krijgt het leven definitief de vorm van een tragedie Een essay geschreven ter gelegenheid van de maand van de filosofie Het eerste deel heeft de titel Het leven als tragedie en bespreekt Tim Fransen vijf menselijke tekorten het lichamelijke, het psychi P69 Daarom is de dood van God mogelijk de meest bepalende gebeurtenis in de menselijke beschaving Nadien houdt de wereld op een bedoeling te hebben Vanaf dat moment ontbreekt een ultieme rechtvaardiging voor ons lijden Met de dood van God krijgt het leven definitief de vorm van een tragedie Een essay geschreven ter gelegenheid van de maand van de filosofie Het eerste deel heeft de titel Het leven als tragedie en bespreekt Tim Fransen vijf menselijke tekorten het lichamelijke, het psychisch, het epistemische dat legt ie uit hoor , het le en existenti le tekort Erg aardig en interessant om te lezen Het tweede deel heeft als titel Het leven als een komedie Ik was hier erg nieuwsgierig naar Maar dat viel een beetje tegen Veelal aan de hand van voorbeelden uit films, tv series, cabaretiers en boeken probeert Fransen duidelijk te maken hoe we met een komisch perspectief met onze tekorten om zouden kunnen gaan Ik had liever meer praktische voorbeelden uit het dagelijks leven gezien Stiekem hoopte ik een beetje op een lesje in Amsterdamse humor, want die hoor je bijna niet meer Gelukkig zit er voldoende humor in het boek zelf Ook de vele citaten maken het boek meer dan de moeite waard 7 10.In het slothoofdstuk stelt Fransen P145 Wat we nodig hebben is daarom een cultuur waarin het besef van onze feilbaarheid geldt als grondvest van beschaving een cultuur die met een milde blik de realiteit onder ogen komt een cultuur waarin we onszelf en waar we in geloven serieus nemen, maar nooit te serieus Amen Dit boek legt prachtig bloot hoe wij allemaal worstelen met onze menselijke gebreken, en hoe humor kan helpen om met deze gebreken om te gaan. Boek dat tot denken aanzet Allereerst het onvermogen om ons zelf op waarde te schatten ten opzichte van anderen Het teveel oordelen over de ander Het evenwicht in het leven tussen het tragische en het komische De positieve en negatieve dingen die ons overkomen in het leven Hoe vind je daarin het evenwicht Soms een beetje moeilijk geschreven wat vraagt om herlezen om het ook echt te begrijpen maar zeker de moeite waard. Helemaal raak Het leven als tragikomedie Over humor, kwetsbaarheid en solidariteit is het essay dat verschenen is ter gelegenheid van de Maand van de FilosofieTim Fransen betoogt hierin dat het komische niet een tegenpool is van het tragische, maar dat humor juist een alternatief perspectief biedt op ons onvermijdelijk falen Een perspectief dat ons in staat stelt om het tragische onder ogen te komen, in plaats van een uitvlucht te zoeken in de vaak destructieve ontkenning ervan En bovendien een perspectief dat een voedingsbodem kan vormen voor een gevoel van solidariteit met onze medestuntelaars ➹ [Read] ➵ Gender in Psychoanalytic Space By Muriel Dimen ➼ – 9facts.co.uk kwetsbaarheid en solidariteit is het essay dat verschenen is ter gelegenheid van de Maand van de FilosofieTim Fransen betoogt hierin dat het komische niet een tegenpool is van het tragische ❮Download❯ ➵ Insight and Interpretation Author Roy Schafer – 9facts.co.uk maar dat humor juist een alternatief perspectief biedt op ons onvermijdelijk falen Een perspectief dat ons in staat stelt om het tragische onder ogen te komen ➼ [Reading] ➾ Good People in an Evil Time By Svetlana Broz ➱ – 9facts.co.uk in plaats van een uitvlucht te zoeken in de vaak destructieve ontkenning ervan En bovendien een perspectief dat een voedingsbodem kan vormen voor een gevoel van solidariteit met onze medestuntelaars Dit boek brengt een aantal idee n uit de filosofie op een komische, bijna sarcastische manier Ik heb echt vaak moeten lachen om een aantal droge grappen Door de grappen bekijk je alle problemen bijna op een absurde manier en brengt het boek een bepaalde relativering op gang Ik ben het iedereen aan het aanraden What a great book, and super amusing too It offers many brilliant and insightful perspectives, with a significant amount of humor mixed in The book gets a bitphilosophical towards the end, but it certainly makes some valid points I already feel like I should read this again just because it has so many things I wanted to remember I hope an English translation will become available soon, because this should be shared with the world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *