یادداشت‌های شهر شلوغ Kindle ✓

یادداشت‌های شهر شلوغ وقتی حرف می زنیم، بیشتر میخواهیم خودمان را قانع کنیم تا دیگران را کسی که قانع شده باشدکسی که به اندیشه های خود ایمان داشته باشد، اصلا حرف نمی زند. برای گذشته های دور و بد بینی های انکار نا پذیرروشنفکری کج خیالی که میگوید شاید روزگاران بهتر شود که نشد ( بقول آن داستان کفن دزد ) یک چوبی هم به ما. ت مان فرو رفت شاید حیلی ها هم بگویند صد رحمت به اولی.و دیگر قضایا که بماند. داستانهای کوتاه مملو از بدبینی نسبت به اجتماع و نتایج اختلاف طبقاتی.جالبترین و شاید تاسف بار ترین مسئله این است که با حدود گذشت حدود چهل سال از وقایع این کتاب نه تنها پیشرفتی در اجتماع ایرانی رخ نداده بلکه نمونه های بارز تر و مشهودتر رو میشه براحتی در اطرافمون پیدا کنیم. سر فرصت در موردش مي نويسم! شاید بهتر باشه بگیم این کتاب برای خواندن در شرایط چهل پیش مناسب بوده نه الانتاریخ ادیب نیست ولی ادبیات رو تغییر میده دو تا میخ به دیوار کوبیدم و تخته‌‌ای رویش گذاشتم و کتاب‌هایم را روی آن چیدم دیوار تاب نیاورد، میخ‌ها کنده شد و کتاب‌ها به زمین ریخت میخ‌ها را کمی پایین‌تر کوبیدم و تخته را رویش گذاشتم و چندتا از کتاب‌ها کم کردم و بقیه را آن رو چیدم باز دیوار تاب نیاورد، میخ‌ها کنده شد و کتاب‌ها به زمین ریخت میخ‌ها را پایین‌تر کوبیدم و باز هم از کتاب‌ها کم کردم و یکباره متوجه شدم که میخ‌ها و‌ تخته به سطح زمین رسیده‌اند و دیگر کتابی باقی نمانده روابط دوستانه و گاه عاشقانه هم همین‌طور است بعد از هر برخورد و هر ستیز، بعد از هر کوشش برای توافق مجدد، سطحش پایین‌تر می‌آید و بیشتر از معنویت تهی می‌شود و در آخر، آدمی متحیر می‌ماند که تخته‌‌ی بی‌خاصیت را دور بیاندازید یا بر حسب عادت نگهش دارد یادداشت‌های شهرِ شلوغ فریدون تنکابنی Amazing E Book, یادداشت‌های شهر شلوغ Author فریدون تنکابنی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book یادداشت‌های شهر شلوغ, essay by فریدون تنکابنی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you ✹ [BOOKS] ✭ The Dragon Republic (The Poppy War, By R.F. Kuang ❃ – 9facts.co.uk یادداشت‌های شهر شلوغ Author فریدون تنکابنی This is very good and becomes the main topic to read [BOOKS] ✭ The Dragon Republic (The Poppy War, Author R.F. Kuang – 9facts.co.uk the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book یادداشت‌های شهر شلوغ [PDF / Epub] ✩ The Animal Antics Joke Book ☉ Sean Connolly – 9facts.co.uk essay by فریدون تنکابنی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *