Hardcover Í Pot PDF/EPUB Ò


Pot e deveta tokrat spominska izdaja kultne knjige alpinista Nejca Zaplotnika prina a tudi spremna zapisa dr Mihe Poto nika in Vikija Gro lja ter ob irno fotografsko gradivo iz Nej evega ivljenja Prvi Slovenec na Everestu se je letas tremi prvenstvenimi smermi na osemtiso ake kosal s slavnim Reinholdom Messnerjem Svojo kratko, a bogato ivljensko pot je kon al pod Manaslujem, kjer ga jeletnega zasul plaz Nejc Zaplotnik je bil brez dvoma vrhunski alpinist, ki pa se je v srca Slovencev najbolj zapisal prav s svojo Potjo , v kateri je tako iskreno, pretanjeno in do iveto opisal svoje poti po vr acih, da tej knjigi ni kaj dodati ali odvzeti Pisateljsko mojstrstvo v anru alpinisti ne spominske literature, ki ga bo tudi v svetovnem merilu te ko prese i ☉ [PDF / Epub] ☆ Book Lover By Jennifer Kaufman ❤ – 9facts.co.uk a bogato ivljensko pot je kon al pod Manaslujem ❮Epub❯ ➣ Secret Delivery / Her 24-Hour Protector ➢ Author Delores Fossen – 9facts.co.uk kjer ga jeletnega zasul plaz Nejc Zaplotnik je bil brez dvoma vrhunski alpinist [BOOKS] ⚣ Kholodovs Last Mistress Author Kate Hewitt – 9facts.co.uk ki pa se je v srca Slovencev najbolj zapisal prav s svojo Potjo ➿ Wicked Sinner (Regency Sinners 7) Gratuit ➶ Auteur Carole Mortimer – 9facts.co.uk v kateri je tako iskreno ❮Read❯ ➪ If the Stiletto Fits... Author Wendy Etherington – 9facts.co.uk pretanjeno in do iveto opisal svoje poti po vr acih [PDF] ✑ What Phoebe Wants (Harlequin Flipside, By Cindi Myers – 9facts.co.uk da tej knjigi ni kaj dodati ali odvzeti Pisateljsko mojstrstvo v anru alpinisti ne spominske literature [Download] ➵ Ruthlessly Royal (Self-Made Millionaires Author Robyn Donald – 9facts.co.uk ki ga bo tudi v svetovnem merilu te ko prese i


About the Author: Nejc Zaplotnik

Slovenski alpinist.Osnovno olo in gimnazijo 1967 1971 je obiskoval v Kranju, v Ljubljani tudiral psihologijo na Filozofski fakulteti 1971 1972 in deloma ob delu na Fakulteti za telesno kulturo od 1975, absolvent 1983 Slu boval je 1972 1975 z enoletnim presledkom v Kranju na SDK, 1975 1980 bil u itelj portne vzgoje na O Stane agar.Alpinizmu se je posve al od 1969 in se mu povsem podredil Uvrstil se je med najuspe nej e slovenske alpiniste svoje generacije Opravil je nad 350 vzponov vseh te avnostnih stopenj po Evropi, Afriki in Severni Ameriki Veliko je plezal sam, izvedel ve kot 30 prvenstvenih vzponov doma in na tujem, nekaj zahtevnih zimskih ponovitev in ve ekstremnih smu arskih spustov Med najpomembnej imi plezalskimi dose ki sta naprimer prva zimska ponovitev Trikota in prvenstveni vzpon Jernejev steber v severni steni Dolgega hrbta, Salathe v ju ni steni El Capitana ZDA Bil je med redkimi na svetu, ki so se povzpeli na tri osemtiso ake Makalu 1975 , Ga erbrum 1977 in Everest 1979 , vse po novih prvenstvenih smereh.Uveljavil se je kot organizator, mentor mladim, od 1970 sodeloval pri Gorski re evalni slu bi, 1979 bil in truktor na te aju za gorske vodnike v Nepalu.Od 1972 je pisal plezalske potopise v Planinski Vestnik, kriti ne misli v Alpinisti ne razglede, nekaj lankov je objavil tudi drugod Vrh njegovega pisanja je razmi ljujo a izpovedna knjiga Pot.10 thoughts on “Pot

 1. Mirna Mirna says:

  Nothing can bepowerful in a book than when you feel that the author lives and breaths every word he says and in this book, that is 100% so The way he transfers his passion for climbing into words and the way in which he feels about what he is doing that passion, drive, enthusiasm, even craziness, complete incapability to be and do anything else accept what you know you are made to doit is the way in which i truly wish to all my dearest friends to live their lives The other thing t Nothing can bepowerful in a book than when you feel that the author lives and breaths every word he says and in this book, that is 100% so The way he transfers his passion for climbing into words and the way in which he feels about what he is doing that passion, drive, enthusiasm, even craziness, complete incapability to be and do anything else accept what you know you are made to doit is the way in which i truly wish to all my dearest friends to live their lives The other thing that comes out beautifully throughout the book is his compassion, openess of his heart for world around him If having that passion that he has would change any individual life, then having that compassion is what would change the world This book is for everyone who wants to see a beautiful example of how to live life with full lungs and an open heart

 2. Vedran Vedran says:

  U meni je gorjelo i poznavao sam samo dva izlaza ili stalno odr avati vatru ili pak pustiti da izgorim u njoj.

 3. Sanja Sanja says:

  Prekrasna knjiga Koliko je manje ovjek osamljen kada sam kora a po te kom kamenom putu, nego kad je isti ovjek u gradu, usred dru tva, la noga smijeha i la ne sre e Nejc ZaplotnikPrekrasno ispri ana ivotna pri a ovjeka koji je ivio ono to je sanjao.

 4. Tina Tina says:

  Bil je e as, da ponovno preberem Pot Knjiga mi osebno veliko pomeni, saj mi je v mladosti zelo pribli ala svet gorni tva Gre za zelo liri no, izpovedno delo, kjer se opisi gora in vzponov vseskozi navezujejo na Nej ev odnos do sveta, v katerem je ivel Spomini se prepletajo z opisi trenutnega dogajanja, v asih s isto asociativnimi prehodi Nejc me ve krat spomni na romanti ne junake, ki so se po utili, kot da ne spadajo zares v svet, v katerem ivijo On je resni no ivel le v gorah, v nji Bil je e as, da ponovno preberem Pot Knjiga mi osebno veliko pomeni, saj mi je v mladosti zelo pribli ala svet gorni tva Gre za zelo liri no, izpovedno delo, kjer se opisi gora in vzponov vseskozi navezujejo na Nej ev odnos do sveta, v katerem je ivel Spomini se prepletajo z opisi trenutnega dogajanja, v asih s isto asociativnimi prehodi Nejc me ve krat spomni na romanti ne junake, ki so se po utili, kot da ne spadajo zares v svet, v katerem ivijo On je resni no ivel le v gorah, v njih ogromno dosegel in al v njih tudi mnogo prekmalu umrl eprav me ekstremni alpinizem ne privla i, ga zaradi te knjige nikoli ne bom obsojala Kot pravi Nejc Nih e od ljudi, ki posedajo po toplih foteljih, ne bo nikdar razumel, da lahko lovek za dosego cilja rtvuje tudi lastno ivljenje Danes, ko nam je vse servirano na pladnju, ko se za nobeno stvar ni treba ve izpostavljati, je vsako tveganje obsojano

 5. Mario Mario says:

  It was my last year in kindergarten The teachers were glued to the radio, when it had been announced that two Slovenians, Andrej tremfelj and Nejc Zaplotnik, reached the top of Mt Everest The teachers were excited and hugging Nejc Zaplotnik jr who was in my class At the time I didn t understand what all the fuss was about.Later I realized that we Slovenians are a mountaineering nation and I started going to the mountains myself To our Slovenian Alps, which still had to be taken with respe It was my last year in kindergarten The teachers were glued to the radio, when it had been announced that two Slovenians, Andrej tremfelj and Nejc Zaplotnik, reached the top of Mt Everest The teachers were excited and hugging Nejc Zaplotnik jr who was in my class At the time I didn t understand what all the fuss was about.Later I realized that we Slovenians are a mountaineering nation and I started going to the mountains myself To our Slovenian Alps, which still had to be taken with respect and properly equipped, but much less dangerous than the Himalayas Still I couldn t understand why some people risked their lives for extreme climbs With this book an intimate view on one such man s thoughts was revealed to me A man who experienced the world in a completely different way than most of us and who couldn t live without his mountains Unfortunately he also died in the mountains Bil sem v zadnjem letu vrtca Vzgojiteljice so pritiskale u esa k radiu, ko so objavili, da sta Andrej tremfelj in Nejc Zaplotnik stopila na Mt Everest Bile so vzhi ene in objemale so Nejca Zaplotnika mlaj ega, ki je bil z mano v razredu Takrat mi ni bilo jasno, emu tako navdu enje.Kasneje sem spoznal, da smo Slovenci hribovski narod in tudi sam za el hoditi v gore Te na e, spo tovanja vredne, ampak precej manj nevarne kot Himalaja e vedno pa mi ni bilo jasno, zakaj nekateri ljudje tvegajo svoje ivljenje za ekstremne vzpone S to knjigo se mi je odprl intimen pogled na razmi ljanje enega takega loveka, loveka, ki je do ivljal svet popolnoma druga e kot ve ina in ki brez gora ni mogel iveti Na alost je v gorah tudi umrl

 6. Terry Wrong Terry Wrong says:

  This is a sentimental book that includes author s recollections about climbing trips and captures his lack of philosophy about it Culminated with his full heart, blank head and inability to use words to describe his thoughts and feelings upon finishing one of the most important challenges climbers choose to face, Everest It has loose structure and narrative, but it has heart This is a small but compact book of all the high and social feelings one encounters when climbing, life choices and p This is a sentimental book that includes author s recollections about climbing trips and captures his lack of philosophy about it Culminated with his full heart, blank head and inability to use words to describe his thoughts and feelings upon finishing one of the most important challenges climbers choose to face, Everest It has loose structure and narrative, but it has heart This is a small but compact book of all the high and social feelings one encounters when climbing, life choices and priorities, unfolding of time and skill one invests into becoming a professional climber It captures life as one goes through it working hard to end up somewhere where the view is beautiful I imagine the passionate heart account is relevant to all the climbers and professional athletes, the context to people around past, present and future Slovenian climbing scene, and to everyone else, be kind to the lack of structure, some parts are nice and round and a passionate display of human will and where it can take people

 7. Nina Nina says:

  Nejc nije knji evnik, ali je strastveno ispripovjedao svoju ivotnu pri u, opisao svoj put, svoju vatru i na neki na in mo e dotaknuti sve koji gore za vi im ciljevima, pri tome ne streme i samo ka ostvarenju, ve u ivaju i u putu Mogao je za svaku ekspediciju napisati po jednu knjigu i tada bih mu dala 5, ovako mi je preve informacija na jednom mjestuno ini mi se da je pisao iskreno, kao to je i ivio..

 8. Lucija Lucija says:

  neki ljudi dodju na svijet sa tako velikom dusom i ceznjom i strascu, i hrabroscu i onda se razgolite rijecima pred mojim malim srcem, jedva sam mogla pojmiti toliku snagu Jako poseban covjek, predivna, snazna knjiga

 9. miha ha miha ha says:

  Krasna knjiga puberteta, tisto udovito obdobje, ko po asi postaja tak en, kakr en bi rad bil, pa niti ne ve , kak en si eli biti bili so pa dnevi, ki pridejo in odidejo samo zato da zapolnijo vrzeli med obdobji sre e in alosti, obupa in ustvarjalnosti Takih dni je e vedno najve.

 10. Natasa Tovornik Natasa Tovornik says:

  V e mi je Nej eva strast do gora, volja do ivljenja in literarna du a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *