Paperback å Deli Filozof PDF Ò10 thoughts on “Deli Filozof

  1. Figen Figen says:

    insanl n ba n d nd ren 3 cinayet fakt r a k canh rs parayalniz bunlardan mutluluk arayanlar bahts z olur bu ger ekten ibret almak i in hayat ac rneklerle dolu ama insan firsatd n bir k rd r Nefsine hakim olamayan bunu gizlemek i in her eyi kullanan bir insan resmi izilmi Romanin zellikle ba lang c ok ilgin hangi roman okursam insan n kendi nefsiyle m cadelesinden ba ka bir ey g remiyorum sadece slup farkl.


  2. Özgür Tekin Özgür Tekin says:

    D nsel olarak son derece karamsar ama kurgusal ve edebi a dan rengarenk bir kitap S ylenmedik hi bir ey b rakm yor ve hi tela a d meden, okuyucuyu da s kmadan anlataca n anlat yor H seyin Rahmi ile ayn zamanda ya amam oldu uma z l yorum Acaba g n m z n H seyin Rahmi si kim, umar m vakit varken kitaplar yla kar la r m u z rva T rk dizilerini yazanlar H seyin Rahmi nin eyre i kadar yazsalar yemin ederim o dizileri izlerim.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deli Filozof Bat l la ma meselesinin g nl k hayata etkilerine romanlar nda s k s k de inen H seyin Rahmi G rp nar, Deli Filozofta, akl selim sahibi bir bilgenin gerek sokakta gerekse kendi ailesi nezdinde d ncelerini savunurken kar la t zorluklara de iniyorRoman, Vakit gazetesinde tefrika edilmeden nce, Refik Ahmet Sevengil e yazdEyl ltarihli mektubunda usta yazar, bu yeni eserinden u s zlerle bahsediyor imdi Deli Filozof nam nda bir roman yaz yorum Filozof, her eye kar muhaliftir, her yerde do ruyu s yler, ya kovulur, ya dayak yer fakat fikirleri eksantriktir, romanda pek k sahifeler vard r Ah, insanlar n g zlerini karartan h rs ve tamah Deli Filozof tam zaman nda yaz lan bir eserdir Ona hemen hepsini s yletece im [EPUB] ✼ The End (The 30-Day Collective Book 1) ✿ Ellen A. Easton – 9facts.co.uk Deli Filozofta ➽ [Download] ✤ The Light Over London By Julia Kelly ➲ – 9facts.co.uk akl selim sahibi bir bilgenin gerek sokakta gerekse kendi ailesi nezdinde d ncelerini savunurken kar la t zorluklara de iniyorRoman [Ebook] ➣ Cell By Robin Cook – 9facts.co.uk Vakit gazetesinde tefrika edilmeden nce ❰Download❯ ➺ Braving the Wilderness Author Brené Brown – 9facts.co.uk Refik Ahmet Sevengil e yazdEyl ltarihli mektubunda usta yazar [Ebook] ➣ Lightning / Midnight / The Bad Place By Dean Koontz – 9facts.co.uk bu yeni eserinden u s zlerle bahsediyor imdi Deli Filozof nam nda bir roman yaz yorum Filozof ❴Read❵ ➳ A Cidade Das Trevas (Dean Koontzs Frankenstein, Author Dean Koontz – 9facts.co.uk her eye kar muhaliftir [BOOKS] ⚣ Iron Council (New Crobuzon, By China Miéville – 9facts.co.uk her yerde do ruyu s yler [KINDLE] ❅ Big Magic By Elizabeth Gilbert – 9facts.co.uk ya kovulur [BOOKS] ✭ Bloody Acquisitions (Fred, the Vampire Accountant, By Drew Hayes – 9facts.co.uk ya dayak yer fakat fikirleri eksantriktir ❁ [EPUB] ✹ Dangerous By Amanda Quick ➚ – 9facts.co.uk romanda pek k sahifeler vard r Ah [Read] ➬ Succeed and Grow Rich through Persuasion Author Napoleon Hill – 9facts.co.uk insanlar n g zlerini karartan h rs ve tamah Deli Filozof tam zaman nda yaz lan bir eserdir Ona hemen hepsini s yletece im